Akademik Etik

“Üniversiteler bilimin merkezinde yer alan, bilimsel bilginin üretildiği, yayıldığı çok önemli araştırma ve eğitim kurumlarıdır. Köklü tarihsel birikimiyle üniversite eğitimi, hem bireyin hem de toplumun gelişiminde ciddi etki ve katlı sağlamaktadır” (Aydın, 2019, s. 1).

“Hızla gelişen bilim ve teknoloji, insan yaşamını kolaylaştırılmasının yanı sıra yeni etik sorunlarla da tanışılmasını sağlamaktadır” (Aydın, 2019, s. 69).

“Bilim eğitinin sadece teknolojinin insanın başına açtığı etik sorunlardan ibaret olmadığı, insan-bilim ilişkisinden kaynaklanan bazı temel sorunlar da ortaya çıkardığı söylenebilir. Bazen bilim ün kazanmak, zenginleşmek ye de salt bilme isteği nedeniyle sınır tanımamak yüzünden bilim insanlarının ciddi etik ihlaller v e sahtekârlıklar yapmasına yol açmıştır ” (Aydın, 2019, s. 70).

“Etik eğitimindeki en temel sorunlardan biri de herkesin bilgi ve algılarına aşırı güvenerek, her şeyi bildiği gibi bir varsayıma dayanmasıdır. Bu nedenle etik eğitiminin en önemli amacı öncelikle bildiğimizi sandığımız şeyler konusunda, farklı bakış açılarının olabileceğini ortaya koyan bir farkındalık sürecinin gerçekleştirilmesidir” (Aydın, 2019, s. 223).