Yazar: Verda

Emek

İlkel toplumlarda çalışma fiziki ve yıpratıcıdır, fiziksel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir zorunluluktur ve karşılığında ödeme yapılması gerekmez. Antik Yunan’da çalışma, köleler tarafından yapılan bir faaliyettir. Çalışmaya verilen önem
Read More

İstihdam

1970’lerden bu yana OECD ülkelerinin çoğunda sürekli artan işsizlik oranları 1990’lara gelindiğinde 1930’lardan beri yaşanan en yüksek düzeye çıkmış bulunmaktadır. Hemen hemen bütün iktisatçılar işsizliğin ulaştığı boyutun önemi
Read More

İnternet ve Sendikal Hareket

Ulusal düzeyde sendikalar arası, ilk bilgisayar networkü (SOLİNET) bir dayanışma sistemi olarak kurulmuştur. İlk web sayfasına sahip işçi kuruluşu ise 1994 yılında Uluslararası Eğitim işçileri Birlikleri Federasyonu (IFWEA)
Read More

Bilgi İşçisi

Günümüzde yaşanan küreselleşme, artan teknolojik gelişmeler sonucu en çok tartışılan konulardan biri de “işçi” kavramıdır. İşçilerin beceri gerekliliği düzeyindeki artış ve çalışma koşullarındaki artan esneklik yeni çalışma ortamları
Read More

Buluşlar

En genel tanımıyla buluş tarımda veya sanayide karşılaşılan herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar, uygarlığın gerçek temelidir. Buluş yeni endüstri, pazar ve iş alanlarının gelişimini olanaklı kılmaktadır. İnsanlık
Read More

Dijital Eşitsizlikler

Günümüzde dijitalleşmenin gelmiş olduğu aşama, dijital teknolojilere sahip olma ve etkin kullanma bakımından eşitsiz bir yapıdadır. Yeni ekonomiye katılmanın ve e-iş, e-ticaret uygulamaları başarılı bir şekilde kullanabilmenin temel
Read More