Çalışma Ekonomisi Archive

Korumalı: Göç Teorileri

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Emek

İlkel toplumlarda çalışma fiziki ve yıpratıcıdır, fiziksel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir zorunluluktur ve karşılığında