Gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk “modern tarihin” her döneminde var olan bir sorundur. Dönemsel