1970’lerden bu yana OECD ülkelerinin çoğunda sürekli artan işsizlik oranları 1990’lara gelindiğinde 1930’lardan beri yaşanan en yüksek düzeye çıkmış bulunmaktadır. Hemen hemen bütün iktisatçılar işsizliğin ulaştığı boyutun önemi