Son yıllarda oldukça popüler bir araştırma alanı olan “sosyal sermaye” çalışmaları, ABD kaynaklı sosyoloji tartışmaları ile ortaya çıkan ve günümüzde ülkelerin büyümeleri ve kalkınmalarından, yoksulluk ile savaşıma kadar