Kategori: Teknoloji-Çalışma Hayatı

e-İçerme

Bilişim İletişim Teknolojileri (BİT) günümüzde ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecini hızlandıran temel faktördür. Yeni teknolojilerin etkisi her geçen gün daha çok hissedilmektedir. Enformasyonu ve bilgiyi; saklama, iletme ve
Read More

Buluşlar

En genel tanımıyla buluş tarımda veya sanayide karşılaşılan herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar, uygarlığın gerçek temelidir. Buluş yeni endüstri, pazar ve iş alanlarının gelişimini olanaklı kılmaktadır. İnsanlık
Read More