Yeni Ekonomi Archive

İnternet ve Sendikal Hareket

Ulusal düzeyde sendikalar arası, ilk bilgisayar networkü (SOLİNET) bir dayanışma sistemi olarak kurulmuştur. İlk

Bilgi İşçisi

Günümüzde yaşanan küreselleşme, artan teknolojik gelişmeler sonucu en çok tartışılan konulardan biri de “işçi”

Yeni Ekonominin Gerektirdiği Yapı

Yeni ekonomi ortaya çıkışı ve içerdiği temel özellikler bakımından, bilgilerin her an yenilenmesine ve

Bilişim İletişim Teknolojileri (BİT)

BİT’leri yeni mal ve hizmetlerin üretiminde yeni imkanlar sağlamasının yanısıra, teknolojinin yarattığı verimlilik etkisi

Dijital Eşitsizlikler

Günümüzde dijitalleşmenin gelmiş olduğu aşama, dijital teknolojilere sahip olma ve etkin kullanma bakımından eşitsiz

Sayısal (Dijital) Dönüşüm ile Ortaya Çıkan Yeni Durum

e-iş Bilgisayar eksenli networklerde iş organizasyonunun ve süreçlerin yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kar amacı taşıyan

Sayısal (Dijital) Dönüşüm

Sayısal dönüşüm dediğimizde ise, BİT’lerinin kullanımını hazırlayan koşullar, gerekli altyapı ve bu uygulamaları gerçekleştirebilecek

Geçmişin Büyük Buluşları ile Karşılaştırma

Tarih içinde bilim ve teknoloji temelinde yaşanan değişikliklerle gelişen bazı sanayiler ekonomide gelişmelere ve

Eski ve Yeni Ekonominin Anahtar Faktörleri

KONU ESKİ EKONOMİ YENİ EKONOMİ Ekonomi İle İlgili Özellikler Piyasalar Durgun Dinamik Rekabet yapısı

Yeni Ekonomiye İlişkin Çeşitli Görüşler

Yazarlar “bilgi ve düşünce-temelli ekonomi” yolunda bir dönüşüm olduğunu gözlemlemişlerdir. Ekonomik büyümede buluş fikri