Yeni ekonomi kavramını irdelerken gözönünde bulundurulması gereken çok temel bir düşünsel gelişme vardır. Günümüzde ekonomik gelişmelerin açıklanmasında giderek artan oranda “evrimci kuram” ağırlık kazanmaktadır. Bu kuram “en iyi