e-İçerme

Bilişim İletişim Teknolojileri (BİT) günümüzde ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecini hızlandıran temel faktördür. Yeni teknolojilerin etkisi her geçen gün daha çok hissedilmektedir. Enformasyonu ve bilgiyi; saklama, iletme ve kopyalamada zaman ve maliyet avantajı sağlayan BİT, bilgi eksikliklerinden kaynaklanan piyasa başarısızlıkları ve rekabet eksikliklerini en aza indirmektedir. Diğer yandan dünyadaki sosyal ve kültürel mesafeleri azaltan, politik katılım, demokratik yönetim, birimler arasında hızlı ve etkin bağlantının kurulması ile katılımcı yönetim için fırsatlar da sunmaktadır. Ancak aynı gelişmeler ekonomik gelişme, kalıcı barış, sosyal dönüşüm için zararlı olabilecek özellikleri de bünyesinde barındırmaktadır. BİT gelişmelerinin fiziksel ve teknolojik altyapı bakımından daha üstün durumda bulunan gelişmiş ülkelerde ortaya çıkması fırsatların eşit dağılması, ekonomik kazanç ve sosyal ilerleme fırsatlarının önündeki önemli engelleri de yaratmaktadır. Dünyada her vatandaş, her ülke, her grup BİT sahibi olabilmeli ve etkin kullanabilmelidir.

Gelişmiş batı ülkeleri BİT’i; eğitim, ekonomik ve sosyal faaliyetlerinde ve demokratik süreçlerinde başarılı bir biçimde kullanabilmektedirler[2]. Gelişmiş ülkelerde nüfusunun % 25’i, hatta ABD ve İskandinav ülkelerinde % 50’si internet nüfusudur. Gelişmekte olan ülkelerde ise internet kullanımı bu derece yaygın olmamakla birlikte; bilim adamları, öğretim üyeleri, öğrenciler toplumdaki sıradan vatandaşlardan daha fazla internet erişimi fırsatına sahip olmaktadırlar. Küresel bilgi kaynaklarına erişmede önemli bir araç olan internetin yanı sıra tam metin veri tabanları, e-dergiler gibi kaynaklara ücretsiz erişim imkanlarının da yaygınlaşması özellikle gelişmekte olan ülkelere yararlı olmaktadır[3].

[1] “Modelling The Digital Economy”, (2000)

http://www.digitaleconomy.gov/define.html, (13.02.2001), s.3.

 [2] Bill Gates ve Collins Hemingway, Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalışmak, (Çeviren:Ali Cevat Akkoyunlu), (İstanbul:1999), s.45.