Eski ve Yeni Ekonominin Anahtar Faktörleri

KONU ESKİ EKONOMİ YENİ EKONOMİ

Ekonomi İle İlgili Özellikler

Piyasalar Durgun Dinamik
Rekabet yapısı Ulusal Küresel
Organizasyon Şekli Hiyerarşik/Bürokratik Network Sistemi gibibirbirine bağlı

Endüstri

Üretim Organizasyonu Kitle Üretimi Esnek Üretim
Büyümenin Anahtarı Sermaye/Emek Buluş/Bilgi
Teknolojinin Anahtarı Mekanikleşme Sayısallaşma
Rekabet Avantajının Kaynağı Ölçek ekon. Kaynaklanan azalan maliyetler Buluş, Kalite Tam Zamanında Üretim, Maliyet
Buluş ve Araştırmanın Önemi Düşük-Orta Düzeyde Yüksek Düzeyde
Diğer Firmalarla İlişkiler Tek Başına Kazanma Birlik ve ortaklık

İşgücü

Politika Hedefi Tam İstihdam Yüksek DüzeydeGerçek Ücret ve Gelir
Beceriler İş/Spesifik Yetenek Geniş Bilgi/ Yetenek
Gerekli Eğitim Beceri veya Derece için Yaşamboyu Öğrenme
İşgücü-Yönetim İlişkisi Tavsiyeci İşbirliğine Özendirici
İstihdamın Yapısı Durgun Risk ile Belirlenme /Fırsat

Hükümet

İş Dünyası-Hükümetİlişkileri Gerekli olduğu ölçüde Büyüme FırsatlarınıTeşvik Edici Önlemler

 

Verda CANBEY – ÖZGÜLER, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “YENİ EKONOMİ ANLAYIŞI KAPSAMINDA GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ” Eskişehir, 2002, Doktora Tezinden alınmıştır.