İnternet ve Sendikal Hareket

Ulusal düzeyde sendikalar arası, ilk bilgisayar networkü (SOLİNET) bir dayanışma sistemi olarak kurulmuştur. İlk web sayfasına sahip işçi kuruluşu ise 1994 yılında Uluslararası Eğitim işçileri Birlikleri Federasyonu (IFWEA) olmuştur.

 

İnternette Web Sitesi Bulunan Sendika Sayıları

Ülkeler İnternette Web Sitesi Bulunan Sendika Sayısı
ABD 693
İngiltere 373
Kanada 293
Fransa 181
Avustralya 152
İtalya 113
Norveç

93

 

Sendikalar artan bireyselleşme karşısında BİT’lerini kullanarak internet yoluyla üyelerine ulaşma yolunu tercih etmeye başlamışlardır. Bu yolla kolektif bir bilincin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu belki bir sendikal network, işçiler networkü olabilir. Yeni gelişmeler karşısında sendikalar BİT’ne ve internete dayalı yeni modeller ortaya koyabilirler. Sendikaların varlıklarını sürdürmek için terk edemeyecekleri tek tarihsel misyonları üyelerinin çıkarlarını korumaktır. Bunu yaparken de aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinin taleplerini de göz önüne alarak internet tabanlı modellerle daha geniş kitlelere ulaşabilirler[1].

 

İstihdam yapısındaki mavi yakalı işçilerden, beyaz yakalılara (hatta altın yakalı işçilere) doğru olan dönüşüm içinde internetin beyaz (ve altın) yakalı işçilerin örgütlenmesi için iyi bir yol olabileceği ifade edilmektedir.

 

Sendikaların hizmetlerinde de değişmeler olumuştur. Web siteleri, e-posta, sohbet odaları, on-line üyelik ve oylama mekanizmaları gibi. Bu hizmetler işçiler bunları tam olarak kullanabildiği sürece anlamlıdır. İnternet erişim hakkı da önemlidir. Sendikalar, üyelerine ücretsiz internet erişimi sunmaktadır. Sendika üyelerinin e-posta ile protesto “cyber-picketing” taktiği de geliştirilmiştir.

 

İnternet Çağında Sendikaların Dönüşümü

İnternet Öncesi Sendika Faliyetleri İnternet SonrasıYeni Eklenen Faliyetler
Temel Faaliyetler Toplu Pazarlık Bireysel Temsil ve Dayanışma
Hizmetler Hizmetler temsilciler tarafından yapılır. Kazanımlar işveren ile olan pazarlığa bağlıdır. Doğrudan üyelere sağlanan sayısal hizmetler
Uyuşmazlık Durumunda Başvurulacak Yol Grev Web iletişim “Cyber-picketing”
İnternet Öncesi Üyelik İnternet Sonrası Üyelik
Olayın Geçtiği Yer İşyeri Farklılaşmış Üyelik. Üyeler Web sayfasını ziyaret ederler
Sendika ÜyesiOlmayanların Durumu Toplu Pazarlık, Üye olmaya teşvik eder Yalnızca üyelere yönelik hizmetler
Örgü İçi Demokrasi Seçilmiş Liderler ve Bürokrası Desantralizasyon.İnternet Oylamaları

 

İnternet sendika içi demokrasinin güçlenmesine de katkıda bulunabilir. Aynı zamanda emeğin uluslararası dayanışmasına da olumlu etkide bulunmaktadır[2].

[1] Kuvvet Lordoğlu, “Küreselleşme Karşısında Sendikacılık Hareketinin Geleceği”, Küreselleşmenin İnsani Yüzü (Der. Veysel Bozkurt, 1. baskı İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000), s.162..

[2] Naci Gündoğan, “İnternet ve Sendikalar”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 35, Sayı4, 2002.

 

Verda CANBEY – ÖZGÜLER, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “YENİ EKONOMİ ANLAYIŞI KAPSAMINDA GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ” Eskişehir, 2002, Doktora Tezinden alınmıştır.