Dijital Eşitsizlikler

Günümüzde dijitalleşmenin gelmiş olduğu aşama, dijital teknolojilere sahip olma ve etkin kullanma bakımından eşitsiz bir yapıdadır. Yeni ekonomiye katılmanın ve e-iş, e-ticaret uygulamaları başarılı bir şekilde kullanabilmenin temel koşulu kabul edilen dijital teknolojiler çok çeşitlidir.

Bilgisayar, telefon, tablet vb. dijital cihazlara sahip  olmanın yanı sıra internet bağlantısı ve bu bağlantının hızı da son derece önemli olmaktadır.

Elbette ilgili teknolojilere sahip olmak gerekli bir koşul olmakla birlikte yeterli değildir. Zira bunları kullanabilecek nitelikteki bireylerin olması gerekliliği bizi dijital okur-yazarlık (bilgisayar okur-yazarlığı) kavramına götürmektedir.

Dijital eşitsizlik ya da diğer bir ifadeyle dijital bölünme olarak da tanımlanan kavramının önemli boyutlarından biri ilgili teknolojilerin varolmayışı olmakla birlikte, bu bölünmeyi derinleştiren unsurda elde edilen teknolojinin yeterince kullanılamaması olmaktadır.

Bu bir kısır döngü gibidir. Teknolojinin etkin kullanılamaması (içselleştirilememesi) bölünmeyi derinleştirmektedir.