Sayısal (Dijital) Bölünme

Yeni ekonomiye katılmak, e-iş, e-ticaret uygulamalarını başarılı bir şekilde yürütebilmek için ilgili teknolojilerin varlığı tek başına yeterli değildir. Bunları kullanabilecek nitelikteki bireylerin olması gerekliliği bizi sayısal okur-yazarlık (bilgisayar okur-yazarlığı) kavramına götürmektedir. Sayısal okur-yazarlığın varlığından kaynaklanan sayısal bölünme kavramının önemli nedenlerinden biri ilgili teknolojilerin varolmayışı olmakla birlikte, bu bölünmeyi derinleştiren unsurda elde edilen teknolojinin yeterince kullanılamaması olmaktadır. Bu bir kısır döngü gibidir. Teknolojinin etkin kullanılamaması (içselleştirilememesi) bölünmeyi derinleştirmektedir. Bunu önlemek için değişik ülkelerde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin; Meksika’da başlatılan bir programla (Telesecundaria programıyla) geniş kitlelerin bilgisayar ile tanışması amaçlanmaktadır. Elbette bu konu alt yapısı ve diğer uygulamaları ile bir bütündür. Telefon hatlarının bile yeterince sağlıklı olmadığı bölgelerde internet erişimi daha zor ve yavaş olmaktadır.

Sayısal bölünme kavramının ülke içinde ve ülkeler arasında nasıl bir durum yarattığına dikkat edilmelidir. Ülkelerin kendi içinde ortaya çıkan sayısal bölünmeyi ortadan kaldırabilmek için uyguladıkları projelerin başarısı uluslararası sayısal bölünmenin hangi noktasında oldukları ile yakından ilişkilidir. Burada dijial bölünme kavramının bir diğer boyutu olan, ülkeler arasında oluşan uçurum konusu gündeme gelmektedir. Sayısal teknolojilerin gelişiminin daha hızlı ve etkin olarak gerçekleştiği gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurum bu teknolojilerin gelişme hızı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler bu farkı kapatabilmek için çok daha fazla çaba sarfetmek durumundadırlar.

Pek çok ekonomist gelişmiş kapitalist ülkelerin ekonomilerinin yavaşlama eğilimine girdiğine yada bir zamandır durgunlaştığına inanmaktadır. Bu anlamda yeni ekonomi konusunun ortaya çıkışı ile bu görüşler yeniden sorgulanmaya başlanmıştır.

 

 

Verda CANBEY – ÖZGÜLER, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “YENİ EKONOMİ ANLAYIŞI KAPSAMINDA GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ” Eskişehir, 2002, Doktora Tezinden alınmıştır.