Uzun Dönemli Dalgalanmalar Yenilikler ve Yeni Ekonomi

UZUN DÖNEMLİ DALGALANMALAR YENİLİKLER VE YENİ EKONOMİ

Bu çalışma, iktisadi sistemi anlamamıza yardımcı olan bu teorilerden uzun dalgalar (Kondratieff Dalgalar) teorisi ve Schumpeter’in yenilikler ile ilgili katkılarından hareketle günümüzde yaşanan internet/web tabanlı gelişmelerin nedenleri ve sonuçlarının anlaşılmasına yönelik olarak tanımlanabilir. Günümüzde yaşanan ekonomik gelişmeler, içinde bulunulan çevre, üretimde işgücü ve sermayenin bu denli bilgiye dayalı oluşu yaşanan süreci incelenmeye değer kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz 5. uzun dalgada; bilgiye dayalı web/internet ekonomisi; ulusal bilgi sistemi, teknolojik yenilikler gibi konuları içeren karmaşık bir teori gerektirmektedir. Bilgiye dayalı web/internet ekonomisine geçiş ile birlikte yeni işler ve işkolları ortaya çıkmış, gerektirdiği bilgi ve beceriler bilgi işçisi/altın yakalı işçi tanımını gündeme getirmiş, pek çok kavramın yeniden tanımlanması gereği ortaya çıkmıştır.

Canbey–Özgüler, Verda (2003). Uzun Dönemli Dalgalanmalar Yenilikler ve Yeni Ekonomi, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (1-2), 146-160.

Makalenin tam metni için tıklayınız. Dalgalanmalar.2003