Author Archive

Akademik Etik

“Üniversiteler bilimin merkezinde yer alan, bilimsel bilginin üretildiği, yayıldığı çok önemli araştırma ve eğitim

Yeni Ekonomi

teknoloji son 11.05.2015

Bilgi Toplumu

Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı ders notu 005.Bilgi Toplumu

Uzun Dönemli Dalgalanmalar Yenilikler ve Yeni Ekonomi

UZUN DÖNEMLİ DALGALANMALAR YENİLİKLER VE YENİ EKONOMİ Bu çalışma, iktisadi sistemi anlamamıza yardımcı olan

Korumalı: Ders notu

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Korumalı: Göç Teorileri

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Ağ Etkisi, Ağ Dışsallıkları ve Türkiye’deki Klavye Tartışmaları

Giriş Bilişim ve iletişim teknolojileri; bilgisayarlar, internet, telekomünikasyon ile ortaya çıkan ağ etkisi ve

e-İçerme

Bilişim İletişim Teknolojileri (BİT) günümüzde ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecini hızlandıran temel faktördür. Yeni

Kadınların Bilişim İletişim Teknolojisi Kullanımı

Teknoloji ve cinsiyet ilişkisi; çalışma yaşamından, kadının toplumsal hayata katılımına kadar geniş bir çerçevede

Sosyal Sermaye

Son yıllarda oldukça popüler bir araştırma alanı olan “sosyal sermaye” çalışmaları, ABD kaynaklı sosyoloji